Ratamestarin lausunto

Lukkarilan alueen maasto on epätyypillistä pohjoissavolaiseksi metsäksi, korkeuseroja ei ole kovinkaan paljon, mutta alueella on todella paljon pieniä kumpareita ja notkoja. Maasto antaakin mukavasti haastetta, sillä näkyvyys on monin paikoin varsin rajallinen ja samaistumisvirheiden mahdollisuus ilmeinen. Puustoltaan alue on nuorehkoa talousmetsää. 

Metsänpohja vaihtelee, mutta pääosin pohja on hyvin juostavaa, toki reitinvalinnat ratkaisevat paljon. Radat on rakennettu pitkän matkan kilpailujen hengessä ja ne ovat pituudeltaan hieman tavanomaisia pitkä matkan ratoja lyhyempiä.

Lasten radat ovat maasto huomioiden vaikeahkoja, mutta rastipisteen on pyritty valitsemaan selkeiksi ja liput ovat hyvin näkyvillä. 

Erkki Saarijärvi