Historiaa

Muistitietojen mukaan suunnistus aloitettiin Siilinjärvellä noin vuosina 1925-26 eräänä suojeluskunnan toimintamuotona. Karttoja tai muita dokumentteja tältä ajanjaksolta ei ole. Vasta vuodelta 1935 on tallessa Vilho Tikkasen laatima "puolikoneellinen topografinen kartta" Pöljän alueesta. Suunnistusharrastuksen alkaminen Ponnistuksen puitteissa 1930-luvun alkupuolella on siis tosiasia. Kyseisellä kartalla järjestettiin Pöljän maastoissa suunnistusharjoituksia eri teemoilla.

Samalla suunnistuskauden alkamista Siilinjärvellä todistaa Siilinjärven Ponnistuksen leikekirjasta löytyvä lehti-ilmoitus vuodelta 1936. "Ensimmäiset suunnistusmestaruuskilpailut Siilinjärvellä toisena helluntaipäivänä klo 9ap. järjestää Siilinjärven ponnistus ensimmäiset suunnistusmestaruuskilpailut."

Laji kehittyi nopeasti eteenpäin ja harjoituksia sekä kilpailuja järjestettiin Kuopion alueella runsaasti.
Lajin harrastajia ovat kiehtoneet erilaiset suunnistuksen vaikuttimet. Toiset haluavat kilpailla hyvien kumppanien kanssa, toinen etsii rasteja kuntoilumielessä ja kilpailee itsensä kanssa kun taas jollekin voivat luonnon läheisyys ja kauniit maisemat olla ensiarvoisen tärkeitä. Tämä voidaan todeta myös jaoston esimiehen, Paavo Kasurisen kirjoittamasta toimintakertomuksesta.

Katkelma vuoden 1962 toimintakertomuksesta: "Menneenä toimintakautena oli suunnistusharrastus lisääntymään päin. SiiPo järjesti kahdet piirikunnalliset suunnistuskilpailut, joihin seuran ulkopuolinen osanotto oli runsas, mutta samaa ei voida sanoa oman seuran jäsenten osanotosta. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että nuoret pitävät suunnistustaitoaan suotta riittämättömänä".

Ponnistuksen suunnistusharrastuksen yhtenä tärkeänä tukena ja lisääjänäkin on ollut vuodesta 1955 lähtien reserviläisten vilkas urheilutoiminta. Maastomestaruuskilpailujen, jotka ovat reserviläisten tärkeimpiä kilpailuja, olennaisimpia osia olivat nimenomaan kartanluku ja suunnistus.

Vuosikymmeniä jatkunut hiljainen uurastus suunnistustoimen parissa alkoi tuottaa näkyviä tuloksia 70- luvun puolella, kun suunnistajien määrä kasvoi huomattavasti. Suuremmalla joukolla oli paremmat resurssit järjestää toimintaa ja hankkia varoja ja kuten usein käy: ruokahalu kasvaa syödessä.

Niinpä muutamat suunnistajat tekivät Risto Ryynäsen johdolla aloitteen oman suunnistusseuran perustamisesta Siilinjärvelle. Eroaminen ponnistuksesta tapahtuikin vuosikokouksessa 1974 ja suunnistajien oman erillisen seuran nimeksi tuli Siilin Rasti.

(Apuna käytetty: "Siilinjärven Ponnistus 80 vuotta")