Vuosikokous

Siilin Rastin sääntömääräinen vuosikokous maanantaina 26.2.2024 klo 18 LatuRastilla.

Kokouksen esityslista:

1.      Kokouksen avaus

2.      Kokouksen puheenjohtajan valinta

3.      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4.      Kokouksen sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

5.      Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6.      Johtokunnan laatiman toimintakertomuksen hyväksyminen

7.      Johtokunnan esittämä tilikertomus

8.      Toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen

9.      Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen asianomaisille

10.   Liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus kaudella 2024

Johtokunnan esittää, että erillistä liittymismaksua ei peritä.  Jäsenmaksuesitys:

·        Aikuiset                                     30 €

·        6 – 18 v                                     10€

·        Kannattajajäsenmaksu         50€

11.   Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodelle 2024

12.  Seuran ja johtokunnan puheenjohtajan valinta kaudelle 2024

13.  Seuran johtokunnan jäsenten valinta kaudelle 2024. Johtokunnasta ovat erovuorossa Sirpa Lintunen, Marko Mustonen, Erkki Saarijärvi ja Timo Tolonen. Muut johtokunnan jäsenet ovat Kimmo Leivo, Eve Martinmäki, Jyri Mäkäläinen ja Outi-Maria Siponen.

14.  Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

15.  Johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat

16.  Kokouksen päättäminen

Siilin Rasti ry:n johtokunta

Liite 1                            Toiminta- ja tilikertomus 2023

Liite 2                            Toimintasuunnitelma ja budjetti 2023